1-dən 100 Indonesian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nol -
1 Bir Satu -
2 Iki Dua -
3 Üç Tiga -
4 Dörd Empat -
5 Beş Lima -
6 Altı Enam -
7 Yeddi Tujuh -
8 Səkkiz Delapan -
9 Doqquz Sembilan -
10 On Sepuluh -
11 On bir Sebelas -
12 On iki Dua Belas -
13 On üç Tiga Belas -
14 On dörd Empat Belas -
15 On beş Lima Belas -
16 On altı Enam Belas -
17 On yeddi Tujuh Belas -
18 On səkkiz Delapan Belas -
19 On doqquz Sembilan Belas -
20 Iyirmi Dua Puluh -
21 Iyirmi bir Dua puluh satu -
22 İyirmi iki Dua puluh dua -
23 Iyirmi üç Dua puluh tiga -
24 Iyirmi dörd Dua puluh empat -
25 Iyirmi beş Dua puluh lima -
26 Iyirmi altı Dua puluh enam -
27 Iyirmi yeddi Dua puluh tujuh -
28 Iyirmi səkkiz Dua puluh delapan -
29 Iyirmi doqquz Dua puluh sembilan -
30 Otuz Tiga Puluh -
31 Otuz bir Tiga puluh satu -
32 Otuz iki Tiga puluh dua -
33 Otuz üç Tiga puluh tiga -
34 Otuz dörd Tiga puluh empat -
35 Otuz beş Tiga puluh lima -
36 Otuz altı Tiga puluh enam -
37 Otuz yeddi Tiga puluh tujuh -
38 Otuz səkkiz Tiga puluh delapan -
39 Otuz doqquz Tiga puluh sembilan -
40 Qırx Empat Puluh -
41 Qırx bir Empat puluh satu -
42 Qırx iki Empat puluh dua -
43 Qırx üç Empat puluh tiga -
44 Qırx dörd Empat puluh empat -
45 Qırx beş Empat puluh lima -
46 Qırx altı Empat puluh enam -
47 Qırx yeddi Empat puluh tujuh -
48 Qırx səkkiz Empat puluh delapan -
49 Qırx doqquz Empat puluh sembilan -
50 Əlli Lima Puluh -
51 Əlli bir Lima puluh satu -
52 Əlli iki Lima puluh dua -
53 Əlli üç Lima puluh tiga -
54 Əlli dörd Lima puluh empat -
55 Əlli beş Lima puluh lima -
56 Əlli altı Lima puluh enam -
57 Əlli yeddi Lima puluh tujuh -
58 Əlli səkkiz Lima puluh delapan -
59 Əlli doqquz Lima puluh sembilan -
60 Altmış Enam Puluh -
61 Altmış bir Enam puluh satu -
62 Sixty iki Enam puluh dua -
63 Altmış üç Enam puluh tiga -
64 Altmış dörd Enam puluh empat -
65 Altmış beş Enam puluh lima -
66 Altmış altı Enam puluh enam -
67 Altmış yeddi Enam puluh tujuh -
68 Altmış səkkiz Enam puluh delapan -
69 Sixty doqquz Enam puluh sembilan -
70 Yetmiş Tujuh Puluh -
71 Yetmiş bir Tujuh puluh satu -
72 Yetmiş iki Tujuh puluh dua -
73 Yetmiş üç Tujuh puluh tiga -
74 Yetmiş dörd Tujuh puluh empat -
75 Yetmiş beş Tujuh puluh lima -
76 Yetmiş altı Tujuh puluh enam -
77 Yetmiş yeddi Tujuh puluh tujuh -
78 Yetmiş səkkiz Tujuh puluh delapan -
79 Yetmiş doqquz Tujuh puluh sembilan -
80 Səksən Delapan Puluh -
81 Səksən bir Delapan puluh satu -
82 Səksən iki Delapan puluh dua -
83 Səksən üç Delapan puluh tiga -
84 Səksən dörd Delapan puluh empat -
85 Səksən beş Delapan puluh lima -
86 Səksən altı Delapan puluh enam -
87 Səksən yeddi Delapan puluh tujuh -
88 Səksən səkkiz Delapan puluh delapan -
89 Səksən doqquz Delapan puluh sembilan -
90 Doxsan Sembilan Puluh -
91 Doxsan bir Sembilan puluh satu -
92 Doxsan iki Sembilan puluh dua -
93 Doxsan üç Sembilan puluh tiga -
94 Doxsan dörd Sembilan puluh empat -
95 Doxsan beş Sembilan puluh lima -
96 Doxsan altı Sembilan puluh enam -
97 Doxsan yeddi Sembilan puluh tujuh -
98 Doxsan səkkiz Sembilan puluh delapan -
99 Doxsan doqquz Sembilan puluh sembilan -
100 Yüz Seratus -