1-dən 100 Icelandic nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nûll -
1 Bir Einn -
2 Iki Tveir -
3 Üç þrír -
4 Dörd Fjórir -
5 Beş Fimm -
6 Altı Sex -
7 Yeddi Sjö -
8 Səkkiz átta -
9 Doqquz Níu -
10 On Tíu -
11 On bir Ellefu -
12 On iki Tólf -
13 On üç þrettán -
14 On dörd Fjórtán -
15 On beş Fimmtán -
16 On altı Sextán -
17 On yeddi Sautján -
18 On səkkiz átján -
19 On doqquz Nítján -
20 Iyirmi Tuttugu -
21 Iyirmi bir Tuttugu einn -
22 İyirmi iki Tuttugu og tvær -
23 Iyirmi üç Tuttugu og þrjú -
24 Iyirmi dörd TuttuguogQögurra -
25 Iyirmi beş Tuttugu og fimm -
26 Iyirmi altı Tuttugu og sex -
27 Iyirmi yeddi Tuttugu og sjö -
28 Iyirmi səkkiz Tuttugu og átta -
29 Iyirmi doqquz Tuttugu og níu -
30 Otuz þrjátíu -
31 Otuz bir þrjátíu og einn -
32 Otuz iki þrjátíu og tveimur -
33 Otuz üç Thirty þrír -
34 Otuz dörd Thirty fjórir -
35 Otuz beş þrjátíu og fimm -
36 Otuz altı þrjátíu og sex -
37 Otuz yeddi þrjátíu og sjö -
38 Otuz səkkiz Thirty átta -
39 Otuz doqquz þrjátíu og níu -
40 Qırx Fjörutíu -
41 Qırx bir Fjörtíu og eitt -
42 Qırx iki Fjörutíu og tvær -
43 Qırx üç Fjörutíu þrír -
44 Qırx dörd Fjörutíu og fjóra -
45 Qırx beş Fjörutíu og fimm -
46 Qırx altı Fjörutíu og sex -
47 Qırx yeddi Fjörutíu og sjö -
48 Qırx səkkiz Fjörutíu og átta -
49 Qırx doqquz Fjörutíu og níu -
50 Əlli Fimmtíu -
51 Əlli bir Fimmtíu og eitt -
52 Əlli iki Fimmtíu og tvö -
53 Əlli üç Fimmtíu og þremur -
54 Əlli dörd Fimmtíu og fjórir -
55 Əlli beş Fimmtíu og fimm -
56 Əlli altı Fimmtíu og sex -
57 Əlli yeddi Fimmtíu og sjö -
58 Əlli səkkiz Fimmtíu og átta -
59 Əlli doqquz Fimmtíu og níu -
60 Altmış Sextíu -
61 Altmış bir Sextíu og eitt -
62 Sixty iki Sextíu og tvö -
63 Altmış üç Sextíu og þremur -
64 Altmış dörd Sextíu og fjórir -
65 Altmış beş Sextíu og fimm -
66 Altmış altı Sextíu og sex -
67 Altmış yeddi Sextíu og sjö -
68 Altmış səkkiz Sextíu og átta -
69 Sixty doqquz Sextíu og níu -
70 Yetmiş Sjötíu -
71 Yetmiş bir Sjötíu og einn -
72 Yetmiş iki Sjötíu tveir -
73 Yetmiş üç Sjötíu og þrjú -
74 Yetmiş dörd Sjötíu fjórir -
75 Yetmiş beş Sjötíu og fimm -
76 Yetmiş altı Sjötíu og sex -
77 Yetmiş yeddi Sjötíu og sjö -
78 Yetmiş səkkiz Sjötíu og átta -
79 Yetmiş doqquz Sjötíu og níu -
80 Səksən áttatíu -
81 Səksən bir áttatíu ein -
82 Səksən iki áttatíu tveir -
83 Səksən üç áttatíu þrír -
84 Səksən dörd Tuttugu og níu -
85 Səksən beş áttatíu og fimm -
86 Səksən altı áttatíu og sex -
87 Səksən yeddi áttatíu og sjö -
88 Səksən səkkiz áttatíu og átta -
89 Səksən doqquz áttatíu og níu -
90 Doxsan Níutíu -
91 Doxsan bir Níutíu einn -
92 Doxsan iki Níutíu og tveir -
93 Doxsan üç Níutíu þrír -
94 Doxsan dörd Níutíu fjórir -
95 Doxsan beş Níutíu og fimm -
96 Doxsan altı Níutíu og sex -
97 Doxsan yeddi Níutíu og sjö -
98 Doxsan səkkiz Níutíu og átta -
99 Doxsan doqquz Níutíu og níu -
100 Yüz Eitt hundrað -