1-dən 100 Hausa nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Sifili -
1 Bir Daya -
2 Iki Biyu -
3 Üç Uku -
4 Dörd Hudu -
5 Beş Biyar -
6 Altı Shida -
7 Yeddi Bakwai -
8 Səkkiz Takwas -
9 Doqquz Tara -
10 On Goma -
11 On bir Goma sha -
12 On iki Goma sha biyu -
13 On üç Goma sha uku -
14 On dörd Goma sha huɗu -
15 On beş Goma sha biyar -
16 On altı Goma sha shida -
17 On yeddi Goma sha bakwai -
18 On səkkiz Goma sha takwas -
19 On doqquz Goma sha tara -
20 Iyirmi Ashirin -
21 Iyirmi bir Ashirin da daya -
22 İyirmi iki Ashirin da biyu -
23 Iyirmi üç Ashirin da uku -
24 Iyirmi dörd Ashirin da hudu -
25 Iyirmi beş Ashirin da biyar -
26 Iyirmi altı Ashirin da shida -
27 Iyirmi yeddi Ashirin da bakwai -
28 Iyirmi səkkiz Ashirin da takwas -
29 Iyirmi doqquz Ashirin da tara -
30 Otuz Talatin -
31 Otuz bir Talatin daya -
32 Otuz iki Talatin da biyu -
33 Otuz üç Talatin uku -
34 Otuz dörd Talatin da hudu -
35 Otuz beş Talatin da biyar -
36 Otuz altı Talatin da shida -
37 Otuz yeddi Talatin da bakwai -
38 Otuz səkkiz Talatin da takwas -
39 Otuz doqquz Talatin da tara -
40 Qırx Arba'in -
41 Qırx bir Arba'in daya -
42 Qırx iki Arba'in da biyu -
43 Qırx üç Arba'in uku -
44 Qırx dörd Arba'in da hudu -
45 Qırx beş Arba'in da hudu -
46 Qırx altı Arba'in da shida -
47 Qırx yeddi Arba'in da bakwai -
48 Qırx səkkiz Arba'in da takwas -
49 Qırx doqquz Arba'in da tara -
50 Əlli Hamsin -
51 Əlli bir Hamsin daya -
52 Əlli iki Hamsin da biyu -
53 Əlli üç Hamsin uku -
54 Əlli dörd Hamsin da hudu -
55 Əlli beş Hamsin da biyar -
56 Əlli altı Hamsin da shida -
57 Əlli yeddi Hamsin da bakwai -
58 Əlli səkkiz Hamsin da takwas -
59 Əlli doqquz Hamsin da tara -
60 Altmış Sittin -
61 Altmış bir Sittin daya -
62 Sixty iki Sittin da biyu -
63 Altmış üç Sittin uku -
64 Altmış dörd Sittin da hudu -
65 Altmış beş Sittin da biyar -
66 Altmış altı Sittin da shida -
67 Altmış yeddi Sittin da bakwai -
68 Altmış səkkiz Sittin da takwas -
69 Sixty doqquz Sittin da tara -
70 Yetmiş Saba'in -
71 Yetmiş bir Saba'in daya -
72 Yetmiş iki Saba'in da biyu -
73 Yetmiş üç Saba'in uku -
74 Yetmiş dörd Saba'in da hudu -
75 Yetmiş beş Saba'in da biyar -
76 Yetmiş altı Saba'in da shida -
77 Yetmiş yeddi Saba'in da bakwai -
78 Yetmiş səkkiz Saba'in da takwas -
79 Yetmiş doqquz Saba'in da tara -
80 Səksən Tamanin -
81 Səksən bir Tamanin daya -
82 Səksən iki Tamanin da biyu -
83 Səksən üç Tamanin uku -
84 Səksən dörd Tamanin da hudu -
85 Səksən beş Tamanin da biyar -
86 Səksən altı Tamanin da shida -
87 Səksən yeddi Tamanin da bakwai -
88 Səksən səkkiz Tamanin da takwas -
89 Səksən doqquz Tamanin da tara -
90 Doxsan Tasa'in -
91 Doxsan bir Tasa'in daya -
92 Doxsan iki Tasa'in da biyu -
93 Doxsan üç Tasa'in uku -
94 Doxsan dörd Casa'in da hudu -
95 Doxsan beş Tasa'in da biyar -
96 Doxsan altı Tasa'in da shida -
97 Doxsan yeddi Casa'in da bakwai -
98 Doxsan səkkiz Tasa'in da takwas -
99 Doxsan doqquz Tasa'in da tara -
100 Yüz Xari -