1-dən 100 French nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zéro
1 Bir Une/Un
2 Iki Deux
3 Üç Trois
4 Dörd Quatre
5 Beş Cinq
6 Altı Six
7 Yeddi Sept
8 Səkkiz Huit
9 Doqquz Neuf
10 On Dix
11 On bir Onze
12 On iki Douze
13 On üç Treize
14 On dörd Quatorze
15 On beş Quinze
16 On altı Seize
17 On yeddi Dix-sept
18 On səkkiz Dix-huit
19 On doqquz Dix-neuf
20 Iyirmi Vingt
21 Iyirmi bir Vingt-et-un
22 İyirmi iki Vingt-deux
23 Iyirmi üç Vingt-trois
24 Iyirmi dörd Vingt-quatre
25 Iyirmi beş Vingt cinq
26 Iyirmi altı Vingt-six
27 Iyirmi yeddi Vingt-sept
28 Iyirmi səkkiz Vingt huit
29 Iyirmi doqquz Vingt-neuf
30 Otuz Trente
31 Otuz bir Trente et un
32 Otuz iki Trente-deux
33 Otuz üç Trente-trois
34 Otuz dörd Trente-quatre
35 Otuz beş Trente-cinq
36 Otuz altı Trente-six
37 Otuz yeddi Trente-sept
38 Otuz səkkiz Trente-huit
39 Otuz doqquz Trente-neuf
40 Qırx Quarante
41 Qırx bir Quarante-et-un
42 Qırx iki Quarante-deux
43 Qırx üç Quarante-trois
44 Qırx dörd Quarante-quatre
45 Qırx beş Quarante-cinq
46 Qırx altı Quarante-six
47 Qırx yeddi Quarante-sept
48 Qırx səkkiz Quarante-huit
49 Qırx doqquz Quarante-neuf
50 Əlli Cinquante
51 Əlli bir Cinquante-et-un
52 Əlli iki Cinquante-deux
53 Əlli üç Cinquante-trois
54 Əlli dörd Cinquante-quatre
55 Əlli beş Cinquante-cinq
56 Əlli altı Cinquante-six
57 Əlli yeddi Cinquante-sept
58 Əlli səkkiz Cinquante-huit
59 Əlli doqquz Cinquante neuf
60 Altmış Soixante
61 Altmış bir Soixante-et-un
62 Sixty iki Soixante-deux
63 Altmış üç Soixante-trois
64 Altmış dörd Soixante-quatre
65 Altmış beş Soixante-cinq
66 Altmış altı Soixante-six
67 Altmış yeddi Soixante-sept
68 Altmış səkkiz Soixante-huit
69 Sixty doqquz Soixante-neuf
70 Yetmiş Soixante-dix/Septante
71 Yetmiş bir Soixante-et-onze
72 Yetmiş iki Soixante-douze
73 Yetmiş üç Soixante-treize
74 Yetmiş dörd Soixante-quatorze
75 Yetmiş beş Soixante-quinze
76 Yetmiş altı Soixante-seize
77 Yetmiş yeddi Soixante-dix-sept
78 Yetmiş səkkiz Soixante-dix-huit
79 Yetmiş doqquz Soixante-dix-neuf
80 Səksən Quatre-vingts
81 Səksən bir Quatre-vingt-un
82 Səksən iki Quatre-vingt-deux
83 Səksən üç Quatre-vingt-trois
84 Səksən dörd Quatre-vingt-quatre
85 Səksən beş Quatre-vingt-cinq
86 Səksən altı Quatre-vingt-six
87 Səksən yeddi Quatre-vingt-sept
88 Səksən səkkiz Quatre vingt-huit
89 Səksən doqquz Quatre-vingt neuf
90 Doxsan Quatre-vingt-dix
91 Doxsan bir Quatre-vingt-onze
92 Doxsan iki Quatre-vingt-douze
93 Doxsan üç Quatre-vingt treise
94 Doxsan dörd Quatre-vingt quatorze
95 Doxsan beş Quatre-vingt quinze
96 Doxsan altı Quatre-vingt seize
97 Doxsan yeddi Quatre-vingt dix sept
98 Doxsan səkkiz Quatre-vingt dix huit
99 Doxsan doqquz Quatre-vingt dix neuf
100 Yüz Cent