1-dən 100 Filipino nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Sero -
1 Bir Isa -
2 Iki Dalawa -
3 Üç Tatlo -
4 Dörd Apat -
5 Beş Lima -
6 Altı Anim -
7 Yeddi Pito -
8 Səkkiz Walo -
9 Doqquz Siyam -
10 On Sampu -
11 On bir Labing-isa -
12 On iki Dose -
13 On üç Labintatlo -
14 On dörd Labing-apat -
15 On beş Labinlima -
16 On altı Labing-anim -
17 On yeddi Disisyete -
18 On səkkiz Labing-walo -
19 On doqquz Labinsiyam -
20 Iyirmi Dalwampu -
21 Iyirmi bir Dalawampung isa -
22 İyirmi iki Dalawampung dalawang -
23 Iyirmi üç Dalawampung tatlong -
24 Iyirmi dörd Dalawampung apat -
25 Iyirmi beş Dalawampu't limang -
26 Iyirmi altı Dalawampung anim -
27 Iyirmi yeddi Dalawampung pitong -
28 Iyirmi səkkiz Dalawampung sa walong -
29 Iyirmi doqquz Dalawampung siyam -
30 Otuz Tatlumpu -
31 Otuz bir Tatlumpung isa -
32 Otuz iki Tatlumpung dalawang -
33 Otuz üç Tatlumpung tatlong -
34 Otuz dörd Tatlumpung apat -
35 Otuz beş Tatlumpung limang -
36 Otuz altı Tatlumpung anim -
37 Otuz yeddi Tatlumpung pitong -
38 Otuz səkkiz Tatlumpung walong -
39 Otuz doqquz Tatlumpung siyam -
40 Qırx Apatnapu -
41 Qırx bir Apatnapung isa -
42 Qırx iki Apatnapung dalawang -
43 Qırx üç Apatnapung tatlong -
44 Qırx dörd Apatnapung apat -
45 Qırx beş Apatnapung limang -
46 Qırx altı Apatnapung anim -
47 Qırx yeddi Apatnapung pitong -
48 Qırx səkkiz Apatnapung walong -
49 Qırx doqquz Apatnapung siyam -
50 Əlli Limampu -
51 Əlli bir Limampung isa -
52 Əlli iki Limampung dalawang -
53 Əlli üç Limampung tatlong -
54 Əlli dörd Limampung apat -
55 Əlli beş Limampung limang -
56 Əlli altı Limampung anim -
57 Əlli yeddi Limampung pitong -
58 Əlli səkkiz Limampung walong -
59 Əlli doqquz Limampung siyam -
60 Altmış Sesenta -
61 Altmış bir Animnapung isa -
62 Sixty iki Animnapung dalawang -
63 Altmış üç Animnapung tatlong -
64 Altmış dörd Animnapung apat -
65 Altmış beş Animnapung limang -
66 Altmış altı Animnapung anim -
67 Altmış yeddi Animnapung pitong -
68 Altmış səkkiz Animnapung walong -
69 Sixty doqquz Animnapung siyam -
70 Yetmiş Setenta -
71 Yetmiş bir Pitumpu't isa -
72 Yetmiş iki Pitumpu't dalawang -
73 Yetmiş üç Pitumpu't tatlong -
74 Yetmiş dörd Pitumpu't apat -
75 Yetmiş beş Pitumpu't limang -
76 Yetmiş altı Pitumpu't anim -
77 Yetmiş yeddi Pitumpu't pitong -
78 Yetmiş səkkiz Pitumpu't walong -
79 Yetmiş doqquz Pitumpu't siyam -
80 Səksən Otsenta -
81 Səksən bir Otsenta isa -
82 Səksən iki Otsenta dalawang -
83 Səksən üç Otsenta tatlong -
84 Səksən dörd Otsenta apat -
85 Səksən beş Otsenta limang -
86 Səksən altı Otsenta anim -
87 Səksən yeddi Eighty pitong -
88 Səksən səkkiz Otsenta walong -
89 Səksən doqquz Otsenta siyam -
90 Doxsan Siyamnapu -
91 Doxsan bir Siyamnapung isa -
92 Doxsan iki Siyamnapung dalawang -
93 Doxsan üç Siyamnapung tatlong -
94 Doxsan dörd Siyamnapung apat -
95 Doxsan beş Siyamnapung limang -
96 Doxsan altı Siyamnapung anim -
97 Doxsan yeddi Siyamnapung pitong -
98 Doxsan səkkiz Siyamnapung walong -
99 Doxsan doqquz Siyamnapung siyam -
100 Yüz Isang daan -