1-dən 100 Esperanto nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nulo -
1 Bir Unu -
2 Iki Du -
3 Üç Tri -
4 Dörd Kvar -
5 Beş Kvin -
6 Altı Ses -
7 Yeddi Sep -
8 Səkkiz Ok -
9 Doqquz Naŭ -
10 On Dek -
11 On bir Levas -
12 On iki Dekdu -
13 On üç Thirteen -
14 On dörd Dek kvar -
15 On beş Dek kvin -
16 On altı Dekses -
17 On yeddi Deksep -
18 On səkkiz Dekok -
19 On doqquz Deknaŭ -
20 Iyirmi Dudek -
21 Iyirmi bir Dudek unu -
22 İyirmi iki Dudek du -
23 Iyirmi üç Dudek tri -
24 Iyirmi dörd Dudek kvar -
25 Iyirmi beş Dudek kvin -
26 Iyirmi altı Dudek ses -
27 Iyirmi yeddi Dudek sep -
28 Iyirmi səkkiz Dudek ok -
29 Iyirmi doqquz Dudek naŭ -
30 Otuz Tridek -
31 Otuz bir Tridek unu -
32 Otuz iki Tridek du -
33 Otuz üç Tridek tri -
34 Otuz dörd Tridek kvar -
35 Otuz beş Tridek kvin -
36 Otuz altı Tridek ses -
37 Otuz yeddi Tridek sep -
38 Otuz səkkiz Tridek ok -
39 Otuz doqquz Tridek naŭ -
40 Qırx Kvardek -
41 Qırx bir Kvardek unu -
42 Qırx iki Kvardek du -
43 Qırx üç Kvardek tri -
44 Qırx dörd Kvardek kvar -
45 Qırx beş Kvardek kvin -
46 Qırx altı Kvardek ses -
47 Qırx yeddi Kvardek sep -
48 Qırx səkkiz Kvardek ok -
49 Qırx doqquz Kvardek naŭ -
50 Əlli Kvindek -
51 Əlli bir Kvindek unu -
52 Əlli iki Kvindek du -
53 Əlli üç Kvindek tri -
54 Əlli dörd Kvindek kvar -
55 Əlli beş Kvindek kvin -
56 Əlli altı Kvindek ses -
57 Əlli yeddi Kvindek sep -
58 Əlli səkkiz Kvindek ok -
59 Əlli doqquz Kvindek naŭ -
60 Altmış Sesdek -
61 Altmış bir Sesdek unu -
62 Sixty iki Sesdek du -
63 Altmış üç Sesdek tri -
64 Altmış dörd Sesdek kvar -
65 Altmış beş Sesdek kvin -
66 Altmış altı Sesdek ses -
67 Altmış yeddi Sesdek sep -
68 Altmış səkkiz Sesdek ok -
69 Sixty doqquz Sesdek naŭ -
70 Yetmiş Sepdek -
71 Yetmiş bir Sepdek unu -
72 Yetmiş iki Sepdek du -
73 Yetmiş üç Sepdek tri -
74 Yetmiş dörd Sepdek kvar -
75 Yetmiş beş Sepdek kvin -
76 Yetmiş altı Sepdek ses -
77 Yetmiş yeddi Sepdek sep -
78 Yetmiş səkkiz Sepdek ok -
79 Yetmiş doqquz Sepdek naŭ -
80 Səksən Okdek -
81 Səksən bir Okdek unu -
82 Səksən iki Okdek du -
83 Səksən üç Okdek tri -
84 Səksən dörd Okdek kvar -
85 Səksən beş Okdek kvin -
86 Səksən altı Okdek ses -
87 Səksən yeddi Okdek sep -
88 Səksən səkkiz Okdek ok -
89 Səksən doqquz Okdek naŭ -
90 Doxsan Naŭdek -
91 Doxsan bir Naŭdek unu -
92 Doxsan iki Naŭdek du -
93 Doxsan üç Naŭdek tri -
94 Doxsan dörd Naŭdek kvar -
95 Doxsan beş Naŭdek kvin -
96 Doxsan altı Naŭdek ses -
97 Doxsan yeddi Naŭdek sep -
98 Doxsan səkkiz Naŭdek ok -
99 Doxsan doqquz Naŭdek naŭ -
100 Yüz Cent -