1-dən 100 Danish nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nul -
1 Bir 3 -
2 Iki To -
3 Üç Tre -
4 Dörd Fire -
5 Beş Fem -
6 Altı Seks -
7 Yeddi Syv -
8 Səkkiz Otte -
9 Doqquz Ni -
10 On Ti -
11 On bir Elleve -
12 On iki Tolv -
13 On üç Tretten -
14 On dörd Fjorten -
15 On beş Femten -
16 On altı Seksten -
17 On yeddi Sytten -
18 On səkkiz Atten -
19 On doqquz Nitten -
20 Iyirmi Tyve -
21 Iyirmi bir Tyve én -
22 İyirmi iki Tyve to -
23 Iyirmi üç Tyve tre -
24 Iyirmi dörd Fireogtyve -
25 Iyirmi beş Femogtyve -
26 Iyirmi altı Tyve seks -
27 Iyirmi yeddi Tyve syv -
28 Iyirmi səkkiz Tyve otte -
29 Iyirmi doqquz Tyve ni -
30 Otuz Tredive -
31 Otuz bir Enogtredive -
32 Otuz iki Toogtredive -
33 Otuz üç Treogtredive -
34 Otuz dörd Fireogtredive -
35 Otuz beş Femogtredive -
36 Otuz altı Seksogtredive -
37 Otuz yeddi Syvogtredive -
38 Otuz səkkiz Otteogtredive -
39 Otuz doqquz Tredive ni -
40 Qırx Fyrre -
41 Qırx bir Enogfyrre -
42 Qırx iki Toogfyrre -
43 Qırx üç Treogfyrre -
44 Qırx dörd Fireogfyrre -
45 Qırx beş Femogfyrre -
46 Qırx altı Seksogfyrre -
47 Qırx yeddi Syvogfyrre -
48 Qırx səkkiz Otteogfyrre -
49 Qırx doqquz Fyrre ni -
50 Əlli Halvtreds -
51 Əlli bir Fifty ene -
52 Əlli iki Fifty to -
53 Əlli üç Fifty tre -
54 Əlli dörd Fifty fire -
55 Əlli beş Fifty fem -
56 Əlli altı Fifty seks -
57 Əlli yeddi Fifty syv -
58 Əlli səkkiz Fifty otte -
59 Əlli doqquz Fifty ni -
60 Altmış Tress -
61 Altmış bir Enogtres -
62 Sixty iki Sixty to -
63 Altmış üç Treogtres -
64 Altmış dörd Sixty fire -
65 Altmış beş Sixty fem -
66 Altmış altı Sixty seks -
67 Altmış yeddi Sixty syv -
68 Altmış səkkiz Sixty otte -
69 Sixty doqquz Sixty ni -
70 Yetmiş Halvfjerds -
71 Yetmiş bir Halvfjerds en -
72 Yetmiş iki Seventy to -
73 Yetmiş üç Halvfjerds tre -
74 Yetmiş dörd Seventy fire -
75 Yetmiş beş Halvfjerds fem -
76 Yetmiş altı Halvfjerds seks -
77 Yetmiş yeddi Halvfjerds syv -
78 Yetmiş səkkiz Halvfjerds otte -
79 Yetmiş doqquz Halvfjerds ni -
80 Səksən Firs -
81 Səksən bir Firs ene -
82 Səksən iki Firs to -
83 Səksən üç Eighty tre -
84 Səksən dörd Eighty fire -
85 Səksən beş Eighty fem -
86 Səksən altı Firs seks -
87 Səksən yeddi Firs syv -
88 Səksən səkkiz Eighty otte -
89 Səksən doqquz Firs ni -
90 Doxsan Ninety -
91 Doxsan bir Halvfems én -
92 Doxsan iki Halvfems to -
93 Doxsan üç Ninety tre -
94 Doxsan dörd Halvfems fire -
95 Doxsan beş Ninety fem -
96 Doxsan altı Ninety Six -
97 Doxsan yeddi Ninety syv -
98 Doxsan səkkiz Halvfems otte -
99 Doxsan doqquz Ninety Nine -
100 Yüz Et hundrede -