1-dən 100 Czech nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nula
1 Bir Jeden
2 Iki Dvě
3 Üç Tři
4 Dörd čtyři
5 Beş Pět
6 Altı šest
7 Yeddi Sedm
8 Səkkiz Osm
9 Doqquz Devět
10 On Deset
11 On bir Jedenáct
12 On iki Dvanáct
13 On üç Třináct
14 On dörd čtrnáct
15 On beş Patnáct
16 On altı šestnáct
17 On yeddi Sedmnáct
18 On səkkiz Osmnáct
19 On doqquz Devatenáct
20 Iyirmi Dvacet
21 Iyirmi bir Dvacet jedna
22 İyirmi iki Dvacet dva
23 Iyirmi üç Dvacet tři
24 Iyirmi dörd Dvacet čtyři
25 Iyirmi beş Dvacet pět
26 Iyirmi altı Dvacet šest
27 Iyirmi yeddi Dvacet sedm
28 Iyirmi səkkiz Dvacet osm
29 Iyirmi doqquz Dvacet devět
30 Otuz Třicet
31 Otuz bir Třicet jedna
32 Otuz iki Třicet dva
33 Otuz üç Třicet tři
34 Otuz dörd Třicet čtyři
35 Otuz beş Třicet pět
36 Otuz altı Třicet šest
37 Otuz yeddi Třicet sedm
38 Otuz səkkiz Třicet osm
39 Otuz doqquz Třicet devět
40 Qırx Čtyřicet
41 Qırx bir Čtyřicet jedna
42 Qırx iki Čtyřicet dva
43 Qırx üç Čtyřicet tři
44 Qırx dörd Čtyřicet čtyři
45 Qırx beş Čtyřicet pět
46 Qırx altı Čtyřicet šest
47 Qırx yeddi Čtyřicet sedm
48 Qırx səkkiz Čtyřicet osm
49 Qırx doqquz Čtyřicet devět
50 Əlli Padesát
51 Əlli bir Padesát jedna
52 Əlli iki Padesát dva
53 Əlli üç Padesát tři
54 Əlli dörd Padesát čtyři
55 Əlli beş Padesát pět
56 Əlli altı Padesát šest
57 Əlli yeddi Padesát sedm
58 Əlli səkkiz Padesát osm
59 Əlli doqquz Padesát devět
60 Altmış Šedesát
61 Altmış bir Šedesát jedna
62 Sixty iki Šedesát dva
63 Altmış üç Šedesát tři
64 Altmış dörd Šedesát čtyři
65 Altmış beş Šedesát pět
66 Altmış altı Sixty six
67 Altmış yeddi Šedesát sedm
68 Altmış səkkiz Šedesát osm
69 Sixty doqquz Šedesát devět
70 Yetmiş Sedmdesát
71 Yetmiş bir Sedmdesát jedna
72 Yetmiş iki Sedmdesát dva
73 Yetmiş üç Sedmdesát tři
74 Yetmiş dörd Sedmdesát čtyři
75 Yetmiş beş Sedmdesát pět
76 Yetmiş altı Sedmdesát šest
77 Yetmiş yeddi Sedmdesát sedm
78 Yetmiş səkkiz Sedmdesát osm
79 Yetmiş doqquz Sedmdesát devět
80 Səksən Osmdesát
81 Səksən bir Osmdesát jedna
82 Səksən iki Osmdesát dva
83 Səksən üç Osmdesát tři
84 Səksən dörd Osmdesát čtyři
85 Səksən beş Osmdesát pět
86 Səksən altı Osmdesát šest
87 Səksən yeddi Osmdesát sedm
88 Səksən səkkiz Osmdesát osm
89 Səksən doqquz Osmdesát devět
90 Doxsan Devadesát
91 Doxsan bir Devadesát jedna
92 Doxsan iki Devadesát dva
93 Doxsan üç Devadesát tři
94 Doxsan dörd Devadesát čtyři
95 Doxsan beş Devadesát pět
96 Doxsan altı Devadesát šest
97 Doxsan yeddi Devadesát sedm
98 Doxsan səkkiz Devadesát osm
99 Doxsan doqquz Devadesát devět
100 Yüz Sto