1-dən 100 Chinese nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır
1 Bir
2 Iki
3 Üç
4 Dörd
5 Beş
6 Altı
7 Yeddi
8 Səkkiz
9 Doqquz
10 On
11 On bir 十一
12 On iki 十二
13 On üç 十三
14 On dörd 十四
15 On beş 十五
16 On altı 十六
17 On yeddi 十七
18 On səkkiz 十八
19 On doqquz 十九
20 Iyirmi 二十
21 Iyirmi bir 二十一
22 İyirmi iki 二十二
23 Iyirmi üç 二十三
24 Iyirmi dörd 二十四
25 Iyirmi beş 二十五
26 Iyirmi altı 二十六
27 Iyirmi yeddi 二十七
28 Iyirmi səkkiz 二十八
29 Iyirmi doqquz 二十九
30 Otuz 三十
31 Otuz bir 三十一
32 Otuz iki 三十二
33 Otuz üç 三十三
34 Otuz dörd 三十四
35 Otuz beş 三十五
36 Otuz altı 三十六
37 Otuz yeddi 三十七
38 Otuz səkkiz 三十八
39 Otuz doqquz 三十九
40 Qırx 四十
41 Qırx bir 四十一
42 Qırx iki 四十二
43 Qırx üç 四十三
44 Qırx dörd 四十四
45 Qırx beş 四十五
46 Qırx altı 四十六
47 Qırx yeddi 四十七
48 Qırx səkkiz 四十八
49 Qırx doqquz 四十九
50 Əlli 五十
51 Əlli bir 五十一
52 Əlli iki 五十二
53 Əlli üç 五十三
54 Əlli dörd 五十四
55 Əlli beş 五十五
56 Əlli altı 五十六
57 Əlli yeddi 五十七
58 Əlli səkkiz 五十八
59 Əlli doqquz 五十九
60 Altmış 六十
61 Altmış bir 六十一
62 Sixty iki 六十二
63 Altmış üç 六十三
64 Altmış dörd 六十四
65 Altmış beş 六十五
66 Altmış altı 六十六
67 Altmış yeddi 六十七
68 Altmış səkkiz 六十八
69 Sixty doqquz 六十九
70 Yetmiş 七十
71 Yetmiş bir 七十一
72 Yetmiş iki 七十二
73 Yetmiş üç 七十三
74 Yetmiş dörd 七十四
75 Yetmiş beş 七十五
76 Yetmiş altı 七十六
77 Yetmiş yeddi 七十七
78 Yetmiş səkkiz 七十八
79 Yetmiş doqquz 七十九
80 Səksən 八十
81 Səksən bir 八十一
82 Səksən iki 八十二
83 Səksən üç 八十三
84 Səksən dörd 八十四
85 Səksən beş 八十五
86 Səksən altı 八十六
87 Səksən yeddi 八十七
88 Səksən səkkiz 八十八
89 Səksən doqquz 八十九
90 Doxsan 九十
91 Doxsan bir 九十一
92 Doxsan iki 九十二
93 Doxsan üç 九十三
94 Doxsan dörd 九十四
95 Doxsan beş 九十五
96 Doxsan altı 九十六
97 Doxsan yeddi 九十七
98 Doxsan səkkiz 九十八
99 Doxsan doqquz 九十九
100 Yüz