1-dən 100 Bulgarian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır нула -
1 Bir един -
2 Iki два -
3 Üç три -
4 Dörd четири -
5 Beş пет -
6 Altı шест -
7 Yeddi седем -
8 Səkkiz осем -
9 Doqquz девет -
10 On десет -
11 On bir единадесет -
12 On iki дванадесет -
13 On üç тринадесет -
14 On dörd четиринадесет -
15 On beş петнадесет -
16 On altı шестнадесет -
17 On yeddi седемнадесет -
18 On səkkiz осемнадесет -
19 On doqquz деветнадесет -
20 Iyirmi двадесет -
21 Iyirmi bir Двадесет и един -
22 İyirmi iki Двадесет и две -
23 Iyirmi üç Двадесет и три -
24 Iyirmi dörd Двадесет и четири -
25 Iyirmi beş Двадесет и пет -
26 Iyirmi altı Двадесет и шест -
27 Iyirmi yeddi Двадесет и седем -
28 Iyirmi səkkiz Двадесет и осем -
29 Iyirmi doqquz Двадесет и девет -
30 Otuz тридесет -
31 Otuz bir Тридесет и една -
32 Otuz iki Тридесет и две -
33 Otuz üç Тридесет и три -
34 Otuz dörd Тридесет и четири -
35 Otuz beş Тридесет и пет -
36 Otuz altı Тридесет и шест -
37 Otuz yeddi Тридесет и седем -
38 Otuz səkkiz Тридесет и осем -
39 Otuz doqquz Тридесет и девет -
40 Qırx четиридесет -
41 Qırx bir Forty една -
42 Qırx iki Forty двама -
43 Qırx üç Forty три -
44 Qırx dörd Четиридесет и четири -
45 Qırx beş четиридесет и пет -
46 Qırx altı Четиридесет и шест -
47 Qırx yeddi четиридесет и седем -
48 Qırx səkkiz Четиридесет и осем -
49 Qırx doqquz четиридесет и девет -
50 Əlli петдесет -
51 Əlli bir Петдесет една -
52 Əlli iki Петдесет двама -
53 Əlli üç петдесет и три -
54 Əlli dörd Петдесет и четири -
55 Əlli beş Петдесет и пет -
56 Əlli altı Петдесет и шест -
57 Əlli yeddi Петдесет и седем -
58 Əlli səkkiz Петдесет и осем -
59 Əlli doqquz Петдесет и девет -
60 Altmış шейсет -
61 Altmış bir Шестдесет една -
62 Sixty iki Шейсет и две -
63 Altmış üç шестдесет и три -
64 Altmış dörd Шестдесет и четири -
65 Altmış beş Шестдесет и пет -
66 Altmış altı шестдесет и шест -
67 Altmış yeddi Шестдесет и седем -
68 Altmış səkkiz Шестдесет и осем -
69 Sixty doqquz Шестдесет и девет -
70 Yetmiş седемдесет -
71 Yetmiş bir Седемдесет една -
72 Yetmiş iki Седемдесет двама -
73 Yetmiş üç Седемдесет три -
74 Yetmiş dörd Седемдесет и четири -
75 Yetmiş beş Седемдесет и пет -
76 Yetmiş altı Седемдесет и шест -
77 Yetmiş yeddi Седемдесет и седем -
78 Yetmiş səkkiz Седемдесет и осем -
79 Yetmiş doqquz Седемдесет и девет -
80 Səksən осемдесет -
81 Səksən bir Осемдесет една -
82 Səksən iki Осемдесет двама -
83 Səksən üç Осемдесет три -
84 Səksən dörd Осемдесет и четири -
85 Səksən beş Осемдесет и пет -
86 Səksən altı Осемдесет и шест -
87 Səksən yeddi Осемдесет и седем -
88 Səksən səkkiz Осемдесет и осем -
89 Səksən doqquz Осемдесет и девет -
90 Doxsan деветдесет -
91 Doxsan bir Деветдесет една -
92 Doxsan iki Деветдесет двама -
93 Doxsan üç Деветдесет три -
94 Doxsan dörd Деветдесет и четири -
95 Doxsan beş Деветдесет и пет -
96 Doxsan altı Деветдесет и шест -
97 Doxsan yeddi Деветдесет и седем -
98 Doxsan səkkiz Деветдесет и осем -
99 Doxsan doqquz Деветдесет и девет -
100 Yüz сто -