1-dən 100 Bosnian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nula -
1 Bir Jedan -
2 Iki Dva -
3 Üç Tri -
4 Dörd četiri -
5 Beş Pet -
6 Altı šest -
7 Yeddi Sedam -
8 Səkkiz Osam -
9 Doqquz Devet -
10 On Deset -
11 On bir Jedanaest -
12 On iki Dvanaest -
13 On üç Trinaest -
14 On dörd četrnaest -
15 On beş Petnaest -
16 On altı šesnaest -
17 On yeddi Sedamnaesti -
18 On səkkiz Osamnaest -
19 On doqquz Devetnaest -
20 Iyirmi Dvadeset -
21 Iyirmi bir Dvadeset jedan -
22 İyirmi iki Dvadeset dve -
23 Iyirmi üç Dvadeset tri -
24 Iyirmi dörd Dvadeset četiri -
25 Iyirmi beş Dvadeset pet -
26 Iyirmi altı Dvadeset šest -
27 Iyirmi yeddi Dvadeset sedam -
28 Iyirmi səkkiz Dvadeset osam -
29 Iyirmi doqquz Dvadeset devet -
30 Otuz Trideset -
31 Otuz bir Trideset jedan -
32 Otuz iki Trideset dva -
33 Otuz üç Trideset tri -
34 Otuz dörd Trideset četiri -
35 Otuz beş Trideset pet -
36 Otuz altı Trideset šest -
37 Otuz yeddi Trideset sedam -
38 Otuz səkkiz Trideset osam -
39 Otuz doqquz Trideset devet -
40 Qırx četrdeset -
41 Qırx bir Četrdeset jedan -
42 Qırx iki Četrdeset dva -
43 Qırx üç Četrdeset tri -
44 Qırx dörd Četrdeset četiri -
45 Qırx beş Četrdeset pet -
46 Qırx altı Četrdeset šest -
47 Qırx yeddi Četrdeset sedam -
48 Qırx səkkiz Četrdeset osam -
49 Qırx doqquz Četrdeset devet -
50 Əlli Pedeset -
51 Əlli bir Pedeset jedan -
52 Əlli iki Pedeset dva -
53 Əlli üç Pedeset tri -
54 Əlli dörd Pedeset četiri -
55 Əlli beş Pedeset pet -
56 Əlli altı Pedeset šest -
57 Əlli yeddi Pedeset sedam -
58 Əlli səkkiz Pedeset osam -
59 Əlli doqquz Pedeset devet -
60 Altmış šezdeset -
61 Altmış bir Šezdeset jedan -
62 Sixty iki Šezdeset dva -
63 Altmış üç Šezdeset tri -
64 Altmış dörd Šezdeset četiri -
65 Altmış beş Šezdeset pet -
66 Altmış altı Šezdeset šest -
67 Altmış yeddi Šezdeset sedam -
68 Altmış səkkiz Šezdeset osam -
69 Sixty doqquz Šezdeset devet -
70 Yetmiş Sedamdeset -
71 Yetmiş bir Sedamdeset jedan -
72 Yetmiş iki Sedamdeset dva -
73 Yetmiş üç Sedamdeset tri -
74 Yetmiş dörd Sedamdeset četiri -
75 Yetmiş beş Sedamdeset pet -
76 Yetmiş altı Sedamdeset šest -
77 Yetmiş yeddi Sedamdeset sedam -
78 Yetmiş səkkiz Sedamdeset osam -
79 Yetmiş doqquz Sedamdeset devet -
80 Səksən Osamdeset -
81 Səksən bir Osamdeset jedan -
82 Səksən iki Osamdeset dva -
83 Səksən üç Osamdeset tri -
84 Səksən dörd Osamdeset četiri -
85 Səksən beş Osamdeset pet -
86 Səksən altı Osamdeset šest -
87 Səksən yeddi Osamdeset sedam -
88 Səksən səkkiz Osamdeset osam -
89 Səksən doqquz Osamdeset devet -
90 Doxsan Devedeset -
91 Doxsan bir Devedeset jedan -
92 Doxsan iki Devedeset dva -
93 Doxsan üç Devedeset tri -
94 Doxsan dörd Devedeset četiri -
95 Doxsan beş Devedeset pet -
96 Doxsan altı Devedeset šest -
97 Doxsan yeddi Devedeset sedam -
98 Doxsan səkkiz Devedeset osam -
99 Doxsan doqquz Devedeset devet -
100 Yüz Sto -