1-dən 100 Belarusian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır нуля -
1 Bir адзін -
2 Iki два -
3 Üç тры -
4 Dörd чатыры -
5 Beş пяць -
6 Altı шэсць -
7 Yeddi сем -
8 Səkkiz восем -
9 Doqquz дзевяць -
10 On дзесяць -
11 On bir адзінаццаць -
12 On iki дванаццаць -
13 On üç трынаццаць -
14 On dörd чатырнаццаць -
15 On beş пятнаццаць -
16 On altı шаснаццаць -
17 On yeddi семнаццаць -
18 On səkkiz васемнаццаць -
19 On doqquz дзевятнаццаць -
20 Iyirmi дваццаць -
21 Iyirmi bir дваццаць адзін -
22 İyirmi iki дваццаць два -
23 Iyirmi üç дваццаць тры -
24 Iyirmi dörd дваццаць чатыры -
25 Iyirmi beş дваццаць пяць -
26 Iyirmi altı дваццаць шэсць -
27 Iyirmi yeddi дваццаць сем -
28 Iyirmi səkkiz дваццаць восем -
29 Iyirmi doqquz дваццаць дзевяць -
30 Otuz трыццаць -
31 Otuz bir трыццаць адзін -
32 Otuz iki трыццаць два -
33 Otuz üç трыццаць тры -
34 Otuz dörd трыццаць чатыры -
35 Otuz beş трыццаць пяць -
36 Otuz altı трыццаць шэсць -
37 Otuz yeddi трыццаць сем -
38 Otuz səkkiz трыццаць восем -
39 Otuz doqquz трыццаць дзевяць -
40 Qırx сорак -
41 Qırx bir сорак адзін -
42 Qırx iki сорак два -
43 Qırx üç сорак тры -
44 Qırx dörd сорак чатыры -
45 Qırx beş сорак пяць -
46 Qırx altı сорак шэсць -
47 Qırx yeddi сорак сем -
48 Qırx səkkiz сорак восем -
49 Qırx doqquz сорак дзевяць -
50 Əlli пяцьдзесят -
51 Əlli bir пяцьдзесят адзін -
52 Əlli iki пяцьдзесят два -
53 Əlli üç пяцьдзесят тры -
54 Əlli dörd пяцьдзесят чатыры -
55 Əlli beş пяцьдзесят пяць -
56 Əlli altı пяцьдзесят шэсць -
57 Əlli yeddi пяцьдзесят сем -
58 Əlli səkkiz пяцьдзесят восем -
59 Əlli doqquz пяцьдзесят дзевяць -
60 Altmış шэсцьдзесят -
61 Altmış bir шэсцьдзесят адзін -
62 Sixty iki шэсцьдзесят два -
63 Altmış üç шэсцьдзесят тры -
64 Altmış dörd шэсцьдзесят чатыры -
65 Altmış beş шэсцьдзесят пяць -
66 Altmış altı шэсцьдзесят шэсць -
67 Altmış yeddi шэсцьдзесят сем -
68 Altmış səkkiz шэсцьдзесят восем -
69 Sixty doqquz шэсцьдзесят дзевяць -
70 Yetmiş семдзесят -
71 Yetmiş bir семдзесят адзін -
72 Yetmiş iki семдзесят два -
73 Yetmiş üç семдзесят тры -
74 Yetmiş dörd семдзесят чатыры -
75 Yetmiş beş семдзесят пяць -
76 Yetmiş altı семдзесят шэсць -
77 Yetmiş yeddi семдзесят сем -
78 Yetmiş səkkiz семдзесят восем -
79 Yetmiş doqquz семдзесят дзевяць -
80 Səksən восемдзесят -
81 Səksən bir восемдзесят адзін -
82 Səksən iki восемдзесят два -
83 Səksən üç восемдзесят тры -
84 Səksən dörd восемдзесят чатыры -
85 Səksən beş восемдзесят пяць -
86 Səksən altı восемдзесят шэсць -
87 Səksən yeddi восемдзесят сем -
88 Səksən səkkiz восемдзесят восем -
89 Səksən doqquz восемдзесят дзевяць -
90 Doxsan дзевяноста -
91 Doxsan bir дзевяноста адзін -
92 Doxsan iki дзевяноста два -
93 Doxsan üç дзевяноста тры -
94 Doxsan dörd дзевяноста чатыры -
95 Doxsan beş дзевяноста пяць -
96 Doxsan altı дзевяноста шэсць -
97 Doxsan yeddi дзевяноста сем -
98 Doxsan səkkiz дзевяноста восем -
99 Doxsan doqquz дзевяноста дзевяць -
100 Yüz сто -