1-dən 100 Basque nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Bat -
2 Iki Bi -
3 Üç Hiru -
4 Dörd Lau -
5 Beş Bost -
6 Altı Sei -
7 Yeddi Zazpi -
8 Səkkiz Zortzi -
9 Doqquz bederatzi -
10 On Hamar -
11 On bir Hamaika -
12 On iki Hamabi -
13 On üç Hamahiru -
14 On dörd Hamalau -
15 On beş Hamabost -
16 On altı Hamasei -
17 On yeddi Hamazazpi -
18 On səkkiz Hamazortzi -
19 On doqquz Hemeretzi -
20 Iyirmi Hogei -
21 Iyirmi bir Hogei bat -
22 İyirmi iki Hogei bi -
23 Iyirmi üç Hogei hiru -
24 Iyirmi dörd Hogei lau -
25 Iyirmi beş Hogei bost -
26 Iyirmi altı Hogei sei -
27 Iyirmi yeddi Hogei zazpi -
28 Iyirmi səkkiz Hogei zortzi -
29 Iyirmi doqquz Hogei bederatzi -
30 Otuz Hogeita hamar -
31 Otuz bir Hogeita bat -
32 Otuz iki Hogeita bi -
33 Otuz üç Hogeita hiru -
34 Otuz dörd Hogeita lau -
35 Otuz beş Hogeita bost -
36 Otuz altı Hogeita sei -
37 Otuz yeddi Hogeita zazpi -
38 Otuz səkkiz Hogeita zortzi -
39 Otuz doqquz Hogeita bederatzi -
40 Qırx Berrogei -
41 Qırx bir Berrogei bat -
42 Qırx iki Berrogeita bi -
43 Qırx üç Berrogeita hiru -
44 Qırx dörd Berrogeita lau -
45 Qırx beş Berrogeita bost -
46 Qırx altı Berrogeita sei -
47 Qırx yeddi Berrogeita zazpi -
48 Qırx səkkiz Berrogeita zortzi -
49 Qırx doqquz Berrogeita bederatzi -
50 Əlli Berrogeita -
51 Əlli bir Berrogeita bat -
52 Əlli iki Berrogeita bi -
53 Əlli üç Berrogeita hiru -
54 Əlli dörd Berrogeita lau -
55 Əlli beş Berrogeita bost -
56 Əlli altı Berrogeita sei -
57 Əlli yeddi Berrogeita zazpi -
58 Əlli səkkiz Berrogeita zortzi -
59 Əlli doqquz Berrogeita bederatzi -
60 Altmış Hirurogei -
61 Altmış bir Hirurogeita bat -
62 Sixty iki Hirurogeita bi -
63 Altmış üç Hirurogeita hiru -
64 Altmış dörd Hirurogeita lau -
65 Altmış beş Hirurogeita bost -
66 Altmış altı Hirurogeita sei -
67 Altmış yeddi Hirurogeita zazpi -
68 Altmış səkkiz Hirurogeita zortzi -
69 Sixty doqquz Hirurogeita bederatzi -
70 Yetmiş Hirurogeita -
71 Yetmiş bir Hirurogeita hamar bat -
72 Yetmiş iki Hirurogeita bi -
73 Yetmiş üç Hirurogeita hiru -
74 Yetmiş dörd Hirurogeita lau -
75 Yetmiş beş Hirurogeita hamabost -
76 Yetmiş altı Hirurogeita sei -
77 Yetmiş yeddi Hirurogeita zazpi -
78 Yetmiş səkkiz Hirurogeita zortzi -
79 Yetmiş doqquz Hirurogeita bederatzi -
80 Səksən Laurogei -
81 Səksən bir Laurogei bat -
82 Səksən iki Laurogeita bi -
83 Səksən üç Laurogeita hiru -
84 Səksən dörd Laurogeita lau -
85 Səksən beş Laurogeita bost -
86 Səksən altı Laurogeita sei -
87 Səksən yeddi Laurogeita zazpi -
88 Səksən səkkiz Laurogeita zortzi -
89 Səksən doqquz Laurogeita bederatzi -
90 Doxsan Laurogeita hamar -
91 Doxsan bir Laurogeita bat -
92 Doxsan iki Laurogeita bi -
93 Doxsan üç Laurogeita hiru -
94 Doxsan dörd Laurogeita lau -
95 Doxsan beş Laurogeita bost -
96 Doxsan altı Laurogeita sei -
97 Doxsan yeddi Laurogeita zazpi -
98 Doxsan səkkiz Laurogeita zortzi -
99 Doxsan doqquz Laurogeita bederatzi -
100 Yüz Ehun -