1-dən 100 Arabic nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır صفر
1 Bir واحد
2 Iki اثنان
3 Üç ثلاثة
4 Dörd أربعة
5 Beş خمسة
6 Altı ستة
7 Yeddi سبعة
8 Səkkiz ثمانية
9 Doqquz تسعة
10 On عشرة
11 On bir أحد عشر
12 On iki اثنا عشر
13 On üç ثلاثة عشر
14 On dörd أربعة عشرة
15 On beş خمسة عشر
16 On altı ست عشرة
17 On yeddi سبعة عشر
18 On səkkiz ثمانية عشر
19 On doqquz تسعة عشر
20 Iyirmi عشرون
21 Iyirmi bir واحد وعشرون
22 İyirmi iki إثنان وعشرون
23 Iyirmi üç ثلاثة وعشرين
24 Iyirmi dörd أربع وعشرين
25 Iyirmi beş خمسة وعشرين
26 Iyirmi altı ستة وعشرين
27 Iyirmi yeddi سبعة وعشرون
28 Iyirmi səkkiz ثمانية وعشرين
29 Iyirmi doqquz تسعة وعشرون
30 Otuz ثلاثون
31 Otuz bir ثلاثون واحد
32 Otuz iki اثنين وثلاثين
33 Otuz üç ثلاثة وثلاثين
34 Otuz dörd أربعة وثلاثين
35 Otuz beş خمسة وثلاثين
36 Otuz altı ستة وثلاثين
37 Otuz yeddi سبعة وثلاثون
38 Otuz səkkiz ثمانية وثلاثون
39 Otuz doqquz ثلاثين تسعة
40 Qırx أربعون
41 Qırx bir أربعون واحد
42 Qırx iki اثنين وأربعين
43 Qırx üç ثلاثة وأربعون
44 Qırx dörd أربعة وأربعون
45 Qırx beş خمسة وأربعين
46 Qırx altı ستة وأربعين
47 Qırx yeddi سبعة وأربعون
48 Qırx səkkiz ثمان وأربعين
49 Qırx doqquz تسعة وأربعون
50 Əlli خمسون
51 Əlli bir واحد وخمسون
52 Əlli iki إثنان وخمسون
53 Əlli üç ثلاثة وخمسون
54 Əlli dörd أربعة وخمسين
55 Əlli beş خمسة وخمسون
56 Əlli altı ستة وخمسون
57 Əlli yeddi سبعة وخمسين
58 Əlli səkkiz ثمانية وخمسون
59 Əlli doqquz تسعة وخمسون
60 Altmış ستون
61 Altmış bir إحدى وستين
62 Sixty iki اثنان وستون
63 Altmış üç ثلاثة وستون
64 Altmış dörd أربعة وستون
65 Altmış beş خمسة وستون
66 Altmış altı ستة وستين
67 Altmış yeddi سبعة وستين
68 Altmış səkkiz ثمانية وستين
69 Sixty doqquz تسعة وستين
70 Yetmiş سبعون
71 Yetmiş bir سبعين واحد
72 Yetmiş iki اثنان وسبعون
73 Yetmiş üç ثلاثة وسبعون
74 Yetmiş dörd أربعة وسبعين
75 Yetmiş beş خمسة وسبعون
76 Yetmiş altı ستة وسبعين
77 Yetmiş yeddi سبعة وسبعون
78 Yetmiş səkkiz ثمانية وسبعين
79 Yetmiş doqquz تسعة وسبعون
80 Səksən ثمانون
81 Səksən bir ثمانون واحد
82 Səksən iki ثمانين اثنين
83 Səksən üç وثلاثة وثمانين
84 Səksən dörd ثمانون أربعة
85 Səksən beş خمسة وثمانون
86 Səksən altı ستة وثمانون
87 Səksən yeddi سبعة وثمانون
88 Səksən səkkiz ثمانية وثمانون
89 Səksən doqquz وتسعة وثمانون
90 Doxsan تسعون
91 Doxsan bir تسعين واحد
92 Doxsan iki تسعين اثنين
93 Doxsan üç ثلاثة وتسعون
94 Doxsan dörd تسعين أربعة
95 Doxsan beş تسعين خمسة
96 Doxsan altı ستة وتسعون
97 Doxsan yeddi تسعون سبعة
98 Doxsan səkkiz ثمانية وتسعين
99 Doxsan doqquz تسعة وتسعين
100 Yüz مائة